Общи условия за ползване на Frog.bg или Споразумение с потребителя


Използването на сайта е възможно само и единствено при спазване условията на настоящото споразумение с потребителя.
Ползването на която и да е функция на сайта, означава, че вие сте приели настоящото Споразумение с потребителя.

Сключване на споразумението:

Споразумението се сключва между Потребителя и Администратора за неопределен период от време, от момента, в който Потребителят започне по какъвто и да е начин да използва сайта Frog.bg. Използването на Frog.bg означава, че Потребителят се е запознал и съгласил със Споразумението, както и с всяко негово последващо изменение.

Прекратяване на споразумението:

Потребителят може да прекрати Споразумението по всяко време, като заяви своя Акаунт за изтриване пред Администратора или престане да използва ПЛАТФОРМАТА. Потребителят продължава да носи отговорност за действията си във Frog.bg, извършени по време на действие на Споразумението.

1. Термини

1.1. Администратор - представител от Frog.bg, поддържащ сайта и отговарящ за спазване на правилата.
1.2. Обява - съобщение с текст и снимки за предлагане на стока или услуга /продажба/ или /търсене/..
1.3. Потребител - физическо или юридическо лице, което отговаря  на условията за ползване на сайта.
1.4. Акаунт - сбор от данни на Потребителя, включващи електронна поща, аватар, парола и други данни, които са въведени при самата регистрация и допълвани/ редактиране по желания на потребителя.
1.5. Потребителски профил - място, което потребителят може само и единствено да посети чрез своите данни за вход /имейл и парола/. Профилът дава възможност на потребителя да управлява, рекламира,  редактира своите обяви.
1.6. Регистрация - процедурата по създаване на нов Акаунт.
1.7. ПРОМО обяви и платени услуги - възможност на заплащане чрез SMS на определени услуги с цел повишаване видимостта на обявата и евентуалното по - често посещение от посетители в сайта.

2. Условия за използване на сайта Frog.bg

2.1. Сайтът може да се използва от физически лица над 18 годишна възраст, от юридически лица и от други правни организации в съответствие с българското законодателство.
2.2. За достигане до всички функции на сайта е необходимо да се направи регистрация.
2.3. Използването на сайта изисква достъп до интернет и подходяща програма позволяваща разглеждането/посещението на различните страници.

3. Условия за публикуване на обяви

3.1. Заглавията и описанието на обявата задължително трябва да бъдат на български език /кирилица/. Може да се допусне описание на друг език единствено, ако преди това е налично описание на български език.
3.2. Забранено е дублирането/повтарянето на едни и същи обяви независимо какъв период е минал от първоначалното им публикуване. Допуска се дублиране на обяви след изтичане/изтриване на предходната /повтаряща се обява/.
3.3. Забранява се публикуването на едни и същи обяви в различни градове или категории.
3.4. Забранява се публикуването на информация, която не касае конкретната стока или услуга посочена в обявата.
3.5. Обявите задължително трябва да бъдат публикувани в подходяща категория.
3.6. Заглавието на обявата трябва да предоставя максимално конкретна информация за предлаганата стока или услуга.
3.7. Описанието на обявата не трябва да повтаря заглавието на обявата и най - изчерпателно да описва предлаганата стока или услуга.
3.8. Изрично се забранява публикуването на  импулсни телефонни номера, рекламирането на сайтове.
3.9. Забранено е използването на обидни изрази, нецензурни думи.
3.10. Забранено е публикуването на еротични снимки.
3.11. Забранено е публикуването на обяви за продажба на секс артикули, медикаменти.
3.12. Забранено е публикуването на подвеждащи снимки или невярно съдържание на предлаганата стока или услуга.
3.13. Забранено е публикуването на контактна информация в заглавието или описанието на обявата, като телефон, скайп и т.н.
3.14. Забранено е публикуването на обяви с некоректна информация за цена.
3.15. Забранено е публикуването на снимки с прекалено ниско качество.
3.16. Забранено е публикуването на обяви, в които има безмислени символи и знаци, целящи открояването на обявата.
3.17. Забранява се публикуването на обяви, които нарушават авторски права и запазени търговски марки.
3.18. Забранява се публикуването на обяви с множество правописни грешки.
3.19. Забранява се публикуването на обяви с контрабанден произход.
3.20. Забранява се публикуването на обяви, които не принадлежат на лицето публикуващо обявата.
3.21. Забранява се публикуването на обяви със стока, която е открадната или има неясен произход.
3.22. Забранява се публикуването на обяви със снимки, които съдържат лого, реклама на други сайтове за обяви.

Администраторът на сайта ще премахва всички обяви, съдържащи нарушения на настоящото споразумение, като стойността на премахнатите ПРОМО / Платени обяви няма да бъде възстановена.

4. Платени услуги в сайта Frog.bg

4.1. Единствената предлагана платена услуга от сайта Frog.bg е ПРОМО обява, която позволява рекламирането на обяви чрез поставянето им в рекламен блок, повишаване на тяхното класиране в по-предна позиция и отличаване от останалите обяви.
4.1.1. Цени на платените услуги в сайта:

ПРОМО обява - 2,40лв. с ДДС (Продължителността на ПРОМО обявата трае 30 дни. След това обявата става с нормален статус.)

4.2. Рекламирането /активирането/ на платените услуги (ПРОМО) за обявите може да се извърши само по един единствен начин:
4.2.1 Директно заплащане чрез SMS, като активността на платената услуга започва да тече след получаване на SMS известие /потвърждение за успешно плащане/.
4.3. Продължителността на използване на платените услуги не може да бъде прекъсвана или удължавана, ако обявата бъде снета или изтрита от самия потребител.

5. Оплаквания

5.1. В случай, че потребителят има претенции към услугите, които получава, има възможност да изпрати писмено електронно опакване към администратора на сайта. Оплакването трябва да съдържа описание на проблема и имейл на подателя на оплакването.
5.2. Всяко оплакване следва да бъде подадено в 15-дневен срок от настъпването на основанието за него. Администраторът има право да откаже да разгледа оплаквания, подадени след изтичането на този срок или неотговарящи на горепосочените изисквания.
5.3. В случай, че данните или информацията, описани в оплакването, са недостатъчни, Администраторът ще се свърже със съответния потребител преди да разгледа оплакването му с искане за допълване на липсващите данни.
5.4. Администраторът разглежда всяко оплакване в рамките на 15 дни след получаването му.
5.5. Отговор на оплакване се изпраща само на имейл адреса, който потребителят е посочил в оплакването си.
5.6. В случай на каквито и да е спорове, свързани с настоящите общи условия, приложимо ще е българското право, като те ще се разглеждат от компетентния български съд.

6. Изменение на общите условия

6.1. Администраторът може да измени Споразумението с Потребителя и да публикува нова версия на Споразумението за услугите, предоставяни в Frog.bg. Ако изрично не е указано друго, промяната влиза в сила от деня на публикуването ѝ.
6.2. Потребителят се задължава да следи и да се запознава с евентуалните изменения на Споразумението при всяко ползване на сайта Frog.bg.
6.3. Всяко използване на сайта по какъвто и да е начин, само по себе си, ще се разбира като съгласие с направените от Администратора промени.
6.4. Отказът за приемане на промените води до прекратяване на договора с Администратора.

Общите условия са актуализирани последно на: 30.08.2016 г.

Оставете мнение