Защита на личните данни

 

Сайтът Frog.bg може да използва някои от следните техники за следене на потребителите. Те се използват с цел анализ и предоставяне на по-добра услуга. Информацията няма да бъде предоставяна на 3-ти лица.

Log Files

Тези файлове могат да съдържат вашия IP адрес, доставчик, версия на браузърa и операционна система, дата и час на влизане в сайта, откъде сте влезли в сайта (referrers), както и версии на някои приложения, инсталирани на вашия компютър, като Flash и Java.

Бисквитки (Cookies) и Web Beacons

Сайтът може да използва cookies (бисквитки) за нормалното му функциониране, като идентификация, настройки, запазване на сесия.
Сайтът може да предостави възможност на 3-ти страни да слагат техни cookies или web beacons при показване на рекламни блокове или извършване на анализ. Повечето рекламни компании използват технологии, които могат да вземат вашия IP адрес и да извършат гео-локализация, с цел по-точно таргетиране на предоставяната от тях реклама/услуга.
Вие може да изключите всички cookies. За повече информация се обърнете към ръководството на вашия браузър.


ВНИМАНИЕ – изключването/изтриването на cookies може да доведе до неправилна работа на този и други сайтове. В този случай сайтът не носи никаква отговорност за неправилната си работа.

Оставете мнение